Doelstelling

Het doel van de stichting is gegoten in een driegelede vorm

  1. Geestelijk-Cultureel:

Doormiddel van een (zelf)studie en leerprocessen de beschikbare kennis in vrijheid tot zich nemen en het anderen mogelijk maken dat ook te doen.

  1. Sociaal:

Het initiëren en bevorderen van het liefdevol samenleven in vrijheid van mensen, dieren,   planten en mineralen op aarde.

  1. Economie en Kunst:

Het in vrijheid werken aan alle mogelijke kunstvormen door middel van een alchemies proces, op basis van individuatie.

De Stichting Franciscus tracht haar doelstellingen te bereiken, doordat de mensen die vrijwillig voor haar werken, op aarde wordende, vanuit een diepe verbondenheid met de Michaelische ontwikkelingswegen het driegelede doel op liefdevolle wijze in vrijheid een plaats op aarde willen geven.

De Michaelische verbinding van de aarde en de mensheid wordt letterlijk van levensbelang geacht.